© Dunö Samfällighetsförening.  Bilder: Herman Sellerberg/Ingela Fyreskär. Produktion: Isabella Karlsson/ Ingela Fyreskär 2020