Kallelse föreningsstämma 2019-04-14

27 mars, 2019

Kallelse föreningsstämma 2019-04-14

Observera att korrekt datum för när handlingar till årsstämman ska vara tillgängliga är 2019-04-01 enligt gällande stadgar

Samtliga dokument till stämman kommer att publiceras under:

Årsmötesprotokoll