Årsmötes och styrelseprotokoll

10 maj, 2019

Nu finns protokollen från årsmötet respektive konstituerande styrelsemötet under protokoll:

Årsmötesprotokoll

Styrelseprotokoll