Uppställning och parkering

3 juli, 2019

Styrelsen vill så här i sommartid uppmärksamma alla boende på Dunö om vad som gäller vid uppställning och parkering på samfällighetens mark!  Se: http://www.duno.nu/?page_id=2077

För allas trivsel är det viktigt att vi hjälps åt, så vi ber alla att respektera de regler som gäller samfälligheten.

 

Ägare till pallar med sten och båtvagn i vändplatsen på Lökholmsvägen, ombedes kontakta ordförande eller naturvårdsansvariga. 

 

Vi är också intresserade av att veta vem som skruvat bort avspärrningen till Hästhagen! Det är inte acceptabelt på något sätt!