Asfaltering

23 september, 2019

Fredag den 27/9 är det planerat att asfalteringsarbetena på Garnholmsvägen och Själaviksvägen påbörjas. Det kan bli begränsad framkomlighet under arbetena, var också försiktiga med vart ni kör!

Kvarstår några frågetecken kontakta vägansvarig Martin Andersson, 0706573527