Protokoll

Här hittar ni protokoll från våra årsmöten och styrelsemöten.

Från och med nu kommer alla protokoll att publiceras på hemsidan, men även anslås på anslagstavlan som tidigare.

Behöver ni se bilagor eller äldre  protokoll vänligen kontakta föreningens sekreterare.