Vi har sedan en tid en  temporär infart till Dunö. Enligt kommunens projektledare så ska arbetet vara klart innan v.28. Då ska den vanliga infarten vara öppen igen. Man kommer då att gräva sidan om vägen men alla avgrävningar ska vara klara.

Planen för byggtrafik framöver när man bygger nya sporthallen är att den inte ska gå på utfarten Dunövägen. Denna trafik ska istället få en egen infart någonstans innan busshållplatsen enligt de uppgifter vi har fått nu.

Nu är Eons entreprenörer i full färd att avsluta grävningarna för ny matarkabel från den nya transformatorstationen. I nästa vecka träffar vägansvarig en av projektledarna och besiktigar de lagningar som gjorts efter grävandet. Om ni redan nu vet med er att något inte är återställt så får ni gärna höra av er till vägansvarig: martin.email@telia.com

Slutligen så är det beställt klippning av vägkanter. Denna skulle enligt entreprenören utföras runt midsommar.