Vassklippning

10 maj, 2019

Vi har tillgång till vassklippningsmaskiner den 27-28/7. Anmälan till naturvårdsansvariga om någon vill låna maskinerna dessa datum.

Anmälan senast 21/7.

Körtillstånd/bevis krävs om man vill köra Truxorn. Har man inget bevis så finns möjlighet att få utbildning.