top of page

För oss som valt att bosätta sig på Dunö har nog platsens skönhet och närheten till havet och naturen varit avgörande. Men Dunö är inte bara en vacker plats, det är också en historisk plats.
 

RULLA sidan uppåt för att få mer information!

OM DUNÖ

Fästpunkt 1

 

 

 

Namnet Dunö nämndes för första gången i Kalmarunionens tidevarv. År 1391 donerade riddaren Vicke van Vitzen 16 gårdar, däribland Dunö i Hossmo socken, till ett kapell i Kalmar. Dunö var sedan i kyrkans ägo ända fram till reformationen på 1500-talet då Gustav Vasa tog hand om alla kyrkans egendomar och överförde dessa till kronan.

År 1600 förlänades Dunö till Heinrich von Kahlen, ståthållare på Kalmar slott. Det var med största säkerhet von Kahlen som anlade Dunö lustgård. Lustgården på Dunö hörde inte till något lantbruk utan var den typen av lustgård som anlades på särskilt vackra platser. Här fanns också byggnader och rudedammar. En av dammarna finns fortfarande kvar, om än lite igenvuxen. Dock pågår försök at återställa denna.

Dunö var säteri under 1600- och 1700- talen och ägdes då av Herman Wrangel. Under 1800-talet var Dunö ett boställe för landshövdingar och torpare. Några torp finns kvar än idag.

1892 avvecklades landshövdingeboställena och Dunö blev torparrende under Domänverket ända fram till 1986 då själva torpet friköptes och kom i privatägo.

Fram till 1930-talet fanns bara vägen ner till torpet, men när Domänverket styckade av tomter för sommarstugor byggdes också vägar.

Föreningen Dunö kom till 1935 och skulle tillvarata Dunöbornas gemensamma intressen. 1942 bildades Dunö vägförening.

I Sveriges bebyggelse (1958) skrev agronomen Carl Lundgren så här om Dunö: ” Dunö har sedan kronan styckat av och sålt tomter där, blivit en kär tillflyktsort för många Kalmarbor, som på den vackra ön uppfört sina sommarstugor,”

I början av 1970-talet fanns ca 100 bebyggda fastigheter på Dunö, nästan alla var fritidshus. Men 1982 upprättades en ny byggnadsplan och 1985 byggdes kommunalt vatten och avlopp, 1987 styckades så ett flertal nya tomter av och nu var det mest åretruntbostäder som byggdes,

1988 bildades Dunö samfällighetsförening där alla fastighetsägare på Dunö är medlemmar. Förutom samfälligheten finns också Dunöföreningen som ansvarar för festligheterna på vårt kära Dunö.

Mer om Dunös historia kan du läsa i boken ”Dunö vår hembygds historia”.

bottom of page