top of page

Arbetet med

MARKEN

För alla gäller samma regler när vi vistas på samfällighetens mark. Det är ALLEMANSRÄTTEN som gäller med de fantastiska möjligheter detta medför men också ett ansvar för natur och djurliv.

För mer information om vad detta innebär - Var god RULLA sidan uppåt!

För de som genom sitt delägarskap VILL PÅVERKA hur samfällighetens mark sköts och nyttjas finns följande möjligheter.

ÅRSMÖTE

 

Genom att skicka in en motion kan andelsägarna väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Andelsägare har också rösträtt på årsmötet.
 

Mer information finns under fliken ANSLAGSTAVLA/STADGAR på denna hemsida.

STYRELSEARBETE

 

För den som aktivt vill påverka hur samfällighetens mark och anläggningar sköts finns det möjlighet att gå med i styrelsen.

 

Valberedningen är ständigt på jakt efter engagerade medlemmar!

SKÖTSELDAGAR

 

Varje år anordnas skätseldagar, en på våren och en på hösten. Vid dessa tillfällen hjälps vi åt med röjning, översyn av badplatser och bryggor, rusta upp lekplats mm.

Datum för skötseldagar kommer upp i styrelseprotokoll under fliken ANSLAGSTAVLA, FACEBOOK; samt utomhusskylt vid entré till DUNÖ! DELTAGANDE GER RABATT på MEDLEMSAVGIFTEN!

EXTRA INSATSER tillsammans med styrelsemedlemmar

 

Att ta hand om samfällig-hetens anläggningar är ett arbete som pågår över hela året. Så vill man hjälpa till även mellan arbetsdagarna får man mycket gärna kontakta styrelesen.


Kontaktadresser finns under fliken KONTAKT/STYRELSE på denna hemsida.

bottom of page