top of page

BAD OCH
BRYGGOR

Dunö har  ett flertal härliga badplatser, och 2 badbryggor i
samfällighetens regi. På dessa gäller allemansrättighet. Dunö har också ett flertal privata bryggor.

 

För mer information om vad detta innebär - Var god RULLA sidan uppåt!

BADPLATSER
De mest besökta badplatserna är troligen badviken, udden och Kon och de fungerar alldeles utmärkt även för små barn. Bryggan på Aplaudden lämpar sig bäst för den som vill simma en tur. På Kon finns också en badbrygga.

 

Vi hjälps åt att sköta om även dessa sköna platser.

 

Skötseln av badplatserna sker i samfällighetens regi och brukar samordnas med skötseldagarna. Vid dessa tillfällen städas stränderna, som eventuellt också förses med ny sand.
 

För det dagliga underhållet under sommaren svarar de badande själva efter behov. Det innebär att du som badgäst gärna själv får ta bort allt eventuellt elände som flutit iland.

 

Passa på medan barnen badar! Allt för att vi alltid ska ha rena och trevliga badplatser att komma till.

BRYGGOR

Medlemmar får lägga mindre båtar och kanoter på samfällighetens mark förutsatt att de är märkta med ägare  och kontakt uppgifter. Viktigt är att de inte ligger i vägen för stigar och badplatser.

De bryggor som finns på samfällighetens mark skall hållas i ett sådant skick att de är säkra att beträda. Vid större underhåll på dessa bryggor (muddring, gjutning mm.)  krävs beslut av styrelsen. Bryggorna skall vara märkta med ägare och fastighetsbeteckning.

Öster om Krokskärsvägen ligger ett 10-tal småbryggor som funnits sedan länge och som tillhör främst fastigheterna väster om Krokskärsvägen.

 

Förutom dessa finns fem stycken större bryggor som var och en samlar ett tiotal båtplatser  (karta se nedan):

 1. KON:
  kontaktperson Per-Arne Arnerlind, tfn 470978

   

 2. NEDANFÖR STORA ÄNGEN - "BRYGGAN GARNHOLMSVÄGEN":
  Kontaktperson: Göran Pettersson och Per Jonsson

   

 3. VÄSTRA DUNÖ, KNIPUDDEVÄGEN
  Kontaktperson Anders Bengtsson, tfn 070-9547256
   

 4. CA 150 METER SÖDER OM NR 3:
  Kontaktperson Janne Brodin,  janne.y.brodin@gmail.com
   

 5. CA 100 METER SÖDER OM NR 4
  Kontaktperson 

Kontaktpersonerna har förteckningar över respektive bryggas båtplatsägare.
 

För den som önskar båtplats hänvisar föreningen i första hand till dessa bryggor.
Sannolikt finns där platser lediga. 

I annat fall måste styrelsen kontaktas. Inga nya bryggor får anläggas på gemensam mark utan föreningens medgivande!

bryggor-300x218.jpg

Uppmärkning av båtar!

 

I samband med årsstämman 2021 togs frågan om övergivna båtar upp! Vi uppmanar därför alla medlemmar att märka upp de båtar, kanoter och y-bommar som ligger kvar på land efter årets sjösättning!

Om uppmärkning inte sker kommer dessa övergivna båtar etc. att anmälas till polisen som hittegods, för vidare åtgärd.

För mer info se protokoll från årsstämman

bottom of page