top of page

Du som äger fastighet på DUNÖ ingår i en Samfällighet. Driften av samfälligheten har vi alla gemensamt ansvar för.

RULLA sidan uppåt för att få mer information!

Vad är en

SAMFÄLLIGHET

Många fastigheter ingår i någon samfällighet. En samfällighet är ett antal fastigheter som har del i en viss egendom. Man använder begreppet samfällighet för att beteckna just dessa fastigheter.

Exempel: I en by har 12 fastigheter del i en gemensam väg. Samfälligheten består av dessa 12 fastigheter. (Det är alltså inte vägen som är en samfällighet).

Samfälligheten har del i en gemensamhetsanläggning (exempelvis en väg eller en avloppsanläggning) eller ett markområde (exempelvis en gemensamhetsskog). Man kan också säga att det är de i samfälligheten ingående fastigheterna som har del i egendomen.

Exempel: En fastighet som ingår i samfälligheten har en andel på 6,71 % av vägen som går genom byn.

Samfälligheten kan välja att förvalta egendomen (gemensamhetsanläggningen eller marken) via en samfällighetsförening. De som tar beslutet måste givetvis vara människor, alltså inte samfälligheten, inte heller de ingående fastigheterna, utan människor som äger fastigheterna. Om man inte väljer att bilda en samfällighetsförening, förvaltar man egendomen direkt.

bottom of page