top of page

STYRELSEN

Nedan kan du se vilka som driver styrelsearbetet i Samfälligheten just nu! Har du frågor som du vill ta upp på styrelsemötet? Fyll i kontaktformulär nedan - så tar vi upp frågan på styrelsemöte och återkopplar till dig!

 

- Var god RULLA sidan uppåt!

LEDAMÖTER

Ordförande:

Henrik Andersson,
Själaviksvägen 1,
070-6967300
henrik.anderssonhem@gmail.com 

Kassör:

Mats Linde,
Dunövägen 28,
0480-47 84 23,
mats_linde@telia.com

Sekreterare:

Bodil Sjöblom,
Dunövägen 41,
bodil.sjoblom@ksgyf.se

 

Informationsansvariga:

Bodil Sjöblom,
Ingela Fyreskär,
Henrik Andersson

Vägansvarig:

Håkan Andersson,

Knipuddevägen 11,

hakan.andersson@vosteknik.se

Lekplatsansvarig:

Zelda Wallin,
Knipuddevägen 33 A,
Kalmar

Martrikelsansvarig:

Ingela Fyreskär,
Garnholmsvägen 3,
ingela.fyreskar@ksgyf.se

Naturvårdsansvariga/Bryggansvariga:

Jesper Christensen,
073-5007969, 

jesper8585@hotmail.com

 

Roger Walde,
Lökholmsvägen 2
0705-583955, 

rogerwalde@hotmail.com

Suppleanter:

Martin Andersson

Dunövägen 40,

0706-573 527,

 martin.email@telia.com

Micael Schmitz,
Krokskärsvägen 4, 
micael.schmitz@mseab.se

 

Zelda Wallin,

Knipuddevägen 33 A,

Kalmar

Har du frågor till styrelsen? Fyll i formulär så kommer din fråga automatiskt till vår ordförande.

Tack! Meddelande skickat.

Kontaktformulär
bottom of page