top of page

LEKPLATS

Vår fina LEKPLATS har kommit till genom frivilligt ideellt arbete. Ta gärna med barnen och gunga, gräv och ha en skön stund tillsammans!

 

Vi hjälps åt att sköta om denna underbara plats.

 

För mer information om vad detta innebär - Var god RULLA sidan uppåt!

Dunö har en mycket fin lekplats placerad mellan Dunövägen och Garnholmsvägen. Den tillkom genom frivilligt arbete och medel från Samfälligheten. Under 2016 fick lekplatsen nya gungor och 2018 fick alla redskap ny färg.
 

Skötseln av lekplatsen sker på frivillig väg framförallt vid vårens och höstens skötseldag. På försommaren sätts klipplistan upp på lekplatsensanslagstavla och där fyller man i de datum då man kan hjälpa till och klippa gräset.
 

Lekplatsen besiktas varje år och senaste protokollet hittar du här:
B
esiktning Lekplats 20191204

 

Då och då kommer det frågor om man får gå in till lekplatsen från Dunövägen och det går bra. Vägen upp till lekplatsen ligger på Samfällighetens mark och Samfälligheten äger även området mellan boningshuset och ladugården  (se karta nedan).

Du som är intresserad av att dra just ditt strå till stacken bör ta kontakt med: 
 

Styrelsen

Bild Karta Lekplats JPG.JPG
bottom of page