ANSLAGSTAVLA

På vår ANSLAGSTAVLA hittar du NYHETER om du RULLAR sidan uppåt för att få mer information!

I flikarna på MENYN ovan hittar du arkiv med PROTOKOLL, STADGAR och FÖRRÄTTNING 

NYHETER

Återkoppling av besök från Skogsstyrelsen 20/11-2020

Skogsstyrelsen har nu äntligen återkopplat sitt besök den 20/11-2020 i form av ett rådgivningskvitto med svar på en del direkta frågar samt  allmänna råd. Detta svar finns bifogat här.

Styrelsen  kommer att arbeta vidare med de öppna frågorna under hösten, så som  arbete i "Mittlands skogen"

Möjlighet att utveckla vår samfällighet!
Det finns möjligheter att ansöka om en bygde- och miljöpeng hos Kalmar kommun. I samband med detta önskar vi få in skriftliga förslag och idéer via hemsidan 


Det kan t ex vara att renovera och utveckla fest- och lekplatsen. Lekplatsen kan utvecklas för att attrahera både för barn och vuxna, med exempelvis ett enklare utegym, grillplats etc.


Möjlighet finns även att söka en miljöpeng . Här kommer vi att återigen aktualisera och lyfta fram våra fina stenmurar samt återställandet av Ruddammen, likt tidigare ansökningar.


Finns det någon som är intresserad av att hjälpa till med dessa frågor och exempelvis ta fram underlag till ansökan så hör gärna av er.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Se även:
https://kalmar.se/.../samhallsut.../landsbygd/bygdepeng.html
https://kalmar.se/.../samhallsut.../landsbygd/miljopeng.html

Uppmärkning av båtar!

 

I samband med årsstämman togs frågan om övergivna båtar upp! Vi uppmanar därför alla medlemmar att märka upp de båtar, kanoter och y-bommar som ligger kvar på land efter årets sjösättning!

Om uppmärkning inte sker kommer dessa övergivna båtar etc. att anmälas till polisen som hittegods, för vidare åtgärd.

För mer info se protokoll från årsstämman

Hundbad

Gällande hundbad har styrelsen valt att följa samma regler som finns i Kalmar kommun.

 

Mindre skyltar ”Hundar får ej bada” har satts upp på de gemensamma badbryggorna.

Någon har vid upprepade tillfällen tagit bort den skylt vi satt upp på bryggan på Kon, vilket är hänsynslöst, respektlöst och kommer att polisanmälas. Vi hoppas naturligtvis inte att det är någon boende på Dunö som gjort detta.

Beslutet kan ogillas men vi accepterar inte meningslös skadegörelse!

Det finns många platser där hundarna kan bada, men inte i anslutning till våra gemensamma badbryggor. Tänk på att det finns både barn och vuxna som kan vara hundrädda. Om vi alla visar hänsyn till varandra är detta inget problem.


Enligt de lokala ordningsföreskrifterna får hundar inte vistas på kommunens allmänna badplatser mellan den 1 maj och den 31 augusti (andra regler gäller för polishundar, ledarhundar för synskadade och liknande).
Det är viktigt att man som hundägare visar hänsyn och tänker på att det finns personer som är hundrädda eller är allergiska mot hundar. Även i vattnet måste hunden hållas under uppsikt, ömsesidig hänsyn gäller, här som i alla andra sammanhang! (Kalmar kommun)