top of page

ANSLAGSTAVLA

På vår ANSLAGSTAVLA hittar du NYHETER om du RULLAR sidan uppåt för att få mer information!

I flikarna på MENYN ovan hittar du arkiv med PROTOKOLL, STADGAR och FÖRRÄTTNING 

NYHETER


Hej alla Dunöbor!
 

Samfälligheten får allt oftare frågan om att ta ner eller toppa trädkronor på grund av att fastighetsägare önskar sätta solceller.

 

Vill vi förtydliga vad som gäller:

Samfälligheten medger inte och kan inte bekosta denna typ av åtgärder! 

 

Fokus för samfälligheten är att sköta och förvalta vår natur, där eventuella riskträd som kan skada egendom prioriteras. Eventuella risker bedöms av naturvårdsansvariga med hjälp av extern expertis. 

 

Då de flesta träd är skyddsvärda och kräver tillstånd för åtgärder, är våra möjligheter till åtgärder ytterst begränsade i dessa fall.  

Tyvärr förekommer det att fastighetsägare tar sig friheter på samfällighetens mark vilket är ytterst beklagligt!

 

Vi vill inte behöva gå så långt att vi polisanmäler denna typ av händelser! Om så skulle bli fallet, är vi flera som inte vill vara med och engagera oss i samfälligheten framöver. 

 

Vi hoppas på förståelse, respekt  och dialog i första hand.

 

Mvh Styrelsen

bottom of page