top of page

ANSLAGSTAVLA

På vår ANSLAGSTAVLA hittar du NYHETER om du RULLAR sidan uppåt för att få mer information!

I flikarna på MENYN ovan hittar du arkiv med PROTOKOLL, STADGAR och FÖRRÄTTNING 

NYHETER

Skötseldag 15/10 kl.09.00


Välkommen till en stunds trevlig samvaro och gemensam arbetsinsats för att hålla Dunö fint!
För boende i en samfällighet ingår ett gemensamt ansvar för skötsel av våra grönytor som
vi tillsammans äger. Vi är väldigt få som försöker upprätthålla våra gemensamma områden
utöver skötselområdena. Sådana områden kan vara ”Mittlandsskogen” – Badudden –
framtagning av stenmurar osv. Vi kommer denna gång prioritera udden på Knipuddevägens
slut, fortsätta med gångstigars framkomlighet och ev. mer beroende på hur många som
kommer.
Vi hoppas på god uppslutning!

Information om Vassklippning och stränder

Under 2021 antog Kalmar kommun en handlingsplan för god vattenstatus. I planen står det att
vassklippning ska ske med fokus på biologisk mångfald och näringsretention och därför har
vi anpassat vår vassklippningsplan utifrån detta. Det innebär en del förändringar jämfört med
tidigare år. Målet är att använda våra resurser så effektivt som möjligt och samtidigt värna om
biologisk mångfald.
Vi lånar från Kalmar kommun
inte längre ut utrustning för vassklippning utan hänvisar till de

företag som säljer tjänsten. Från och med 2022 slutar även det tidigare godkännandet från Läns-
styrelsen att gälla. Det innebär att det
inte längre är tillåtet att klippa vass enligt de kartor som

togs fram i tidigare vassklippningsplan (2017–2021).

För mer information se:

Information om vassklippning i Kalmar kommun

Vassa_råd 2022

bottom of page