ANSLAGSTAVLA

På vår ANSLAGSTAVLA hittar du NYHETER om du RULLAR sidan uppåt för att få mer information!

I flikarna på MENYN ovan hittar du arkiv med PROTOKOLL, STADGAR och FÖRRÄTTNING 

NYHETER

Beviljad bygdepeng!

Dunö samfällighet har ansökt om  bidrag ifrån kommunen i form av en så kallad bygdepeng. Denna ansökan har delvis beviljats enligt nedan:

"Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar delvis er ansökan med följande motivering.

Dunö återfinns geografiskt i ett område nära kusten där både Rinkabyholm och Boholmarna finns inom en radie av ett par kilometer.

Boholmarna tilldelades bygdepeng i ansökningsomgång ett 2021, för utegym. Dunös ansökan uppgår till 251 400 kronor totalt varav ca 130–150 000 kronor avser utegym. Bygdepengens belopp är max 150 000 kronor per bygd och projekt.

Kommunens resterande budget för bygdepengen 2021 är 66 600 kr, vilket därmed inte kan täcka kostnaden för utegymmet.

Med detta som bakgrund avslår Kommunstyrelsens arbetsutskott Dunö Samfällighetsförenings ansökan för byggnation av utegym. Och med hänsyn till att bygdepengs-projekten ska ha god geografisk spridning.

Upprustning och renovering av lekplats och festplats anses vara underhåll vilket inte är bygdepengens syfte och avslås därmed.

Komplettering av bord och bänkar samt förvaring är utvecklande insatser som kommer bygden till gagn och beviljas med 40 900 kronor"

Här finns ansökan och avtalet i sin helhet: Beviljad bygdepeng

Uppmärkning av båtar!

 

I samband med årsstämman togs frågan om övergivna båtar upp! Vi uppmanar därför alla medlemmar att märka upp de båtar, kanoter och y-bommar som ligger kvar på land efter årets sjösättning!

Om uppmärkning inte sker kommer dessa övergivna båtar etc. att anmälas till polisen som hittegods, för vidare åtgärd.

För mer info se protokoll från årsstämman