ANSLAGSTAVLA

På vår ANSLAGSTAVLA hittar du NYHETER om du RULLAR sidan uppåt för att få mer information!

I flikarna på MENYN ovan hittar du arkiv med PROTOKOLL, STADGAR och FÖRRÄTTNING 

NYHETER

Asfaltering av Lökholmsvägen !

v.41 kommer det påbörjas asfaltering på Lökholmsvägen. Arbetet beräknas pågå i 3-4 dagar.

Det består av två faser då det först lagas och rättas till sen läggs ett nytt slitskikt ovanpå det gamla.

Vänligen tänk på att inte parkera bilar längs med vägen, för att underlätta för maskinerna.

Vi återkommer med exakt dag för själva asfaltering, när vi vet detta!

Det kan vara så att man själv efteråt måste justera lite på sin uppfart om man har grus eller singel.

Vår ambition är att vi ska göra ett så bra jobb som möjligt för alla fastighetsägare.

 

Om ni har frågor så ställ dessa till hakan.andersson@vosteknik.se

Om någon fastighetsägare önskar asfaltera en infart eller liknande går det bra att kontakta Håkan Håkansson på NCC 070-5796059

Beslut i  ärendet gällande omprövning av anläggningsförrättning

 

Nu har lantmäteriet fattat beslut i ersättningsfrågan se bifogade dokument

 

Notera att det är varje fastighetsägare som har möjlighet att överklaga beslutet och inte samfälligheten. Önskar ni fastighetsägare gå samman om en överklagan är detta möjligt, se även tråd på FB

Uppmärkning av båtar!

 

I samband med årsstämman togs frågan om övergivna båtar upp! Vi uppmanar därför alla medlemmar att märka upp de båtar, kanoter och y-bommar som ligger kvar på land efter årets sjösättning!

Om uppmärkning inte sker kommer dessa övergivna båtar etc. att anmälas till polisen som hittegods, för vidare åtgärd.

För mer info se protokoll från årsstämman

Påminnelse om omprövning av anläggningsförrättning

2-september 13:00 på Festplatsen
 

Vi vill påminna er om det kommande mötet med anledning av omprövningen av ersättningen för överlåtandet av del i GA1.

 

Notera att det är varje fastighetsägare som yrkar på ersättning och inte samfälligheten. Samfällighetens roll upphör när vi har tagit emot kallelsen  med tillhörande information.

För mer information och bakgrund se bifogade dokument nedan:


Med vänlig hälsning Styrelsen