Kontakt

Har du frågor som du vill att vi tar upp på styrelsemötet? Skicka e-post till oss på info@duno.nu Vi tar upp dina frågor på det kommande styrelsemötet. Din fråga och styrelsen svar kommer att publiceras tillsammans med protokollet.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Ordförande:

Henrik Andersson, Själaviksvägen 1, 0706-967300, henrik.anderssonhem@gmail.com

Kassör:

Mats Linde, Dunövägen 28

Sekreterare:

Bodil Sjöblom, Dunövägen 41

Vägansvarig:

Martin Andersson, Dunövägen 40, 0706-573527, martin.email@telia.com

Lekplatsansvarig:

Anders Lidberg, Knipuddevägen 9, 0709 307292 lidberg@hotmail.com,

Martrikelsansvarig:

Ingela Fyreskär, Garnholmsvägen 3

Naturvårdsansvariga inkl bryggor:

Mats Carlstedt, Knipuddevägen 17 b, mats.carlstedt@rentatent.se

Göran Bengtsson, Knipuddevägen 44,  goranbengtsson6@gmail.com

Informationsansvariga:

Bodil Sjöblom, Ingela Fyreskär & Emma T Örtendahl

 

Suppleanter:

Ingela Fyreskär, Garnholmsvägen 3

Micael Schmitz, Krokskärsvägen 4, 0708-264043 micaelschmitz@gmail.com

Emma T Örtendahl