top of page

VÄLKOMMEN
TILL

DUNÖ

Hjärtligt välkomna till Dunö samfällighet!

 

Vad roligt att ert nya hem är här på vårt vackra Dunö. Alla som äger en fastighet på Dunö är medlem i Dunö samfällighet. Genom föreningen driver och vårdar vi vägar och den allmänna mark som tillhör samfälligheten. Här har vi en unik natur som är skyddad av naturvårdsverket och skogsvårdsstyrelsen. Det finns tex ett antal rödlistade arter som vi ska vara rädda om samt många unika ekar i området som är sällsynt på andra ställen.

 

Gemensamt vårdar vi samfällighetens marker genom exempelvis två städdagar, en på våren och en på hösten. Vi har årsstämma en gång om året under våren, och vi sköter t ex om lekplats, badplatser och bryggor gemensamt. Att delta i städdagar och års­stämma är ett trevligt sätt att träffa andra som bor i området!

 

Vid vår årsstämma sker val till styrelse och beslut av ev. motioner, samt fastställande av medlemsavgift mm. Avgiften till samfälligheten är obligatorisk för oss som har fastigheter på Dunö, och vi är enligt lag skyldiga att driva samfälligheten med en vald styrelse. De som är ledamöter i styrelsen idag, och vilka olika ansvarsposter som finns, hittar du här på samfällighetens hemsida - se fliken Kontakt /styrelse.

 

Har du frågor till oss i styrelsen - kanske något som rör naturen utanför din egen tomt, eller är intresserad av att delta i styrelsearbetet är du alltid välkommen att ta kontakt med oss!

 

Återigen varmt välkomna hit till Dunö! /Styrelsen Dunö Samfällighet 

(Informationen ovan kommer också ut i nyinflyttades brevlådor)

bottom of page